AEROBIK – 2 aerobikové sály

  • fyzické aktivity zlepšujúce zdravie, telesnú výkonnosť, formovanie postavy (spevnenie svalov, spaľovanie tukov) a tiež pohyblivosť a vytrvalosť. Má pozitívny vplyv na organizmus a dosiahnutie rovnováhy medzi telesnou a duševnou pohodou, to všetko vo svojom vlastnom tempe
  • v dvoch aerobikových sálach ponúkame rôzne formy cvičenia pre ženy, ale aj mužov: body styling, step, fit ball, power jóga, pilates, bosu, port de bras, … ale aj novinky: trx, crossfit, pure bare a mnoho iných

INDOOR CYCLING

  • ucelený tréningový program na špeciálnych stacionárnych bicykloch, ktorý ponúka energiou nabité jazdy inšpirované cyklistikou, kombinujúc princípy zdravého tréningu, odborného vedenia a motivujúcej hudby. Nie je to módny výstrelok, ľudia sa stále vracajú do sediel bicyklov s pohodlným nastavením pre každého, bez ohľadu na výšku či úroveň kondície. Môžete tvrdo trénovať, spáliť maximum kalórií, alebo sa iba pobaviť

FITNESS AKTIVITY

  • skupinové aj individuálne tréningy, vždy pod odborným vedením (naše centrum je škola aerobiku akreditovaná MŠ SR). Cvičíte na špeciálnych podlahách v klimatizovaných priestoroch, so špičkovím náčiním
  • možnosť dojednať si aj osobné (individuálne, alebo skupinové tréningy) s niektorým z našich trénerov (osobné tréningy).
CENNÍK AEROBIK (aj v kombinácii s Indoor Cycling) študenti a deti
cena za 1 hodinu 3,80 € 2,90 €
cena za 1 hodinu (90 min.) — € — €

Jednotná kreditná permanentka vám môže znížiť cenu vstupu až o 21,5 %