Ako si zabezpečiť službu osobných tréningov (individuálne alebo skupinové)?
 1. z nástenky na recepcii, alebo zo zoznamu osobných trénerov si vyberte trénera (podľa jeho špecializácie a zamerania tréningov) a kontaktujte ho
  • dohodnite si presný termín, miesto tréningu (posilňovňa, telocvičňa alebo cvičebňa) a dĺžku tréningu
 2. po ukončení tréningu na recepcii zaplatíte
  • viď. cenník „Osobné trénigy“ a „Vstup na športovisko“
  • za osobný tréning je možná platba iba v hotovosti

Príklady:

 

 • 1 osoba má osobný tréning v posilňovni:
  10,00 € za osobný tréning pre 1 osobu + 4,10 € za vstup do posilňovne = 14,10 €
 • 15 osôb má osobný tréning v telocvični:
  20,00 € za osobný tréning pre skupinu nad 7 osôb + 30,00 € za telocvičňu nad 10 ľudí = 50,00 €
Ak máte pripomienky k práci trénerov alebo potrebujete poradiť kontaktujte:

HLAVNÉHO TRÉNERA SPORT CENTRA POHODA:
Dárius Krištofík 0905 / 986 651, d.kristofik@pohodacentrum.sk

Športový klub POHODA

Tréneri & Cvičitelia

Tréningy v POHODE vedú skúsení, certifikovaní tréneri pre skupiny i jednotlivcov. Viacerí z našich trénerov i cvičiteľov sa môžu pýšiť mnohými, nielen domácimi, úspechmi!

Osobné tréningy

Poskytujeme služby osobných tréningov, vedených skúsenými a certifikovanými trénermi pre skupiny alebo jednotlivcov.

KONTAKT

Sport centrum POHODA
Rybníková ul. 15/B
917 01 Trnava

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok 07:45 - 22:30
Sobota 07:45 - 22:30
Nedeľa 07:45 - 22:30