OSOBNÉ TRÉNINGY

Ako si zabezpečiť službu osobných tréningov (individuálne alebo skupinové)?

 1. z nástenky na recepcii, alebo zo zoznamu osobných trénerov si vyberte trénera (podľa jeho špecializácie a zamerania tréningov) a kontaktujte ho
  – dohodnite si presný termín, miesto tréningu (posilňovňa, telocvičňa alebo cvičebňa) a dĺžku tréningu
 2. po ukončení tréningu na recepcii zaplatíte
  – viď. cenník vpravo „Osobné trénigy“ a „Vstup na športovisko“
  – za osobný tréning je možná platba iba v hotovosti

Príklady:

 • 1 osoba má osobný tréning v posilňovni:
  10,00 € za osobný tréning pre 1 osobu + 4,10 € za vstup do posilňovne = 14,10 €
 • 15 osôb má osobný tréning v telocvični:
  20,00 € za osobný tréning pre skupinu nad 7 osôb + 30,00 € za telocvičňu nad 10 ľudí = 50,00 €

Ak máte pripomienky k práci trénerov alebo potrebujete poradiť kontaktujte:

HLAVNÉHO TRÉNERA SPORT CENTRA POHODA:
Dárius Krištofík  0905 / 986 651, d.kristofik@pohodacentrum.sk