• Žaneta BUTAŠOVÁ

  Žaneta BUTAŠOVÁ

  Zameranie

  • individuálne a skupinové tréningy
  • individuálny prístup
  • zostavenie tréningového plánu podľa cieľa, potrieb a možností klienta
  • snaha o správne prevedenie cvikov s možnosťou zaradenia kruhových tréningov, cvičenia s váhou vlastného tela a využitím rôznych cvičebných pomôcok (TRX®, Overball, Bosu, Fitball)

  Špecifikácia

  • Body Styling
  • Indoor Cycling
  • Bosu
  • Flowin
  • TRX®

  Kontakt:

  Tel.č.:  0918 / 031 403
  E-mail:

  Kvalifikácia

  • Workshop Aerobic Hi-Lo, Step by Step – R. Ondrášek/2009
  • Workshop Inspiration Day – Z. Švíková a L. Kolek/2009
  • Diplom Aerobik Inštruktor III. triedy – K. Buzková/2009
  • Diplom Strenght Bosu – Z. Švíková/2009
  • Diplom Slow Toning – L. Velinská/2009
  • Workshop Bosu vo Fitness – Z. Petr/2010
  • Diplom Flowin Dynamic – Z. Petr/2010
  • Diplom Osobný Tréner Fitness I. kv. stupňa – Z. Petr/2011
  • Diplom Funkčný Tréning Core – M. Peroutka/2012
  • Diplom Suspension Training – Body – Z. Petr/2013
  • Diplom Suspension Training – Core – M. Elčkner/2014

  Úspechy /účasť

  • členka a súťažiaca Slovenského zväzu naturálnej kulturistiky a fitnes