• Žaneta BUTAŠOVÁ

  Žaneta BUTAŠOVÁ

  Zameranie

  • individuálne a skupinové tréningy
  • individuálny prístup
  • zostavenie tréningového plánu podľa cieľa, potrieb a možností klienta
  • snaha o správne prevedenie cvikov s možnosťou zaradenia kruhových tréningov, cvičenia s váhou vlastného tela a využitím rôznych cvičebných pomôcok (TRX®, Overball, Bosu®, Fitball)

  Špecifikácia

  • Body Styling
  • Spinning®
  • Bosu®
  • Flowin
  • TRX®
  • Tabata Training

  Kontakt:

  Tel.č.:  0918 / 031 403
  E-mail:

  Kvalifikácia

  • Workshop Aerobic Hi-Lo, Step by Step – Ondrášek/2009
  • Workshop Inspiration Day – Švíková, Kolek/2009
  • Diplom Aerobik Inštruktor III. triedy – Buzková/2009
  • Diplom Strenght Bosu – Švíková/2009
  • Diplom Slow Toning – Velínská/2009
  • Workshop Bosu vo Fitness – Petr/2010
  • Diplom Flowin Dynamic – Petr/2010
  • Diplom Osobný Tréner Fitness I. kv. st. – Petr/2011
  • Diplom Funkčný Tréning Core – Peroutka/2012
  • Diplom Suspension Training – Body – Petr/2013
  • Diplom Penový Valec – Fallerová/2015
  • Diplom Suspension Training – Core – Elčkner/2015
  • Diplom Fitball / Overball – Fallerová/2016
  • Diplom Theraband / Expander – Elčkner/2016
  • Diplom TRX – Pilates – Fallerová/2017
  • Workshop Tabata Training – Ondrášek/2018
  • Diplom Asistovaný Funkčný Strečing – Elčkner/2018
  • Diplom Intervalový a Kruhový Tréning – Elčkner/2019
  • Workshop Functional Inspiration Day – Ondrášek/2019

  Úspechy /účasť

  • členka a súťažiaca Slovenského zväzu naturálnej kulturistiky a fitnes