• BADMINTON

  • je individuálny olympijský raketový šport. Jeho priamym predchodcom je indická poona. Pri hre dvaja protivníci (alebo dve dvojice) odpaľujú cez sieť pomocou rakety operený košík a snažia sa prinútiť protivníka k chybe. Badminton je jeden z najrýchlejších raketových športov. Hráč musí mať postreh a výbornú kondíciu.  Badminton poskytuje príjemný zážitok z pohybu aj začiatočníkom.
  CENNÍK BADMINTON pásmo A do 16h pásmo B po 16h
  cena za 1 hodinu / kurt 9,40 €  12,40 €
  zapožičanie badmintonovej rakety / jednorázovo  1,50 €  1,50 €
  predĺženie min. o 15 min / +15 min.  + 2,35  €  + 3,10  €
 • BADMINTON – pravidlá

  ŽREBOVANIE
  – strihaním, mincami, vyhodením košíka, ….

  BODOVANIE
  – hrá sa bez strát na 2 víťazné sety do 21
  – pri stave 20:20 hráč musí vyhrať o dva body

  PODANIE
  – podávajúci a prijmajúci hráči musia stáť v uhlopriečne protiľahlých po-
  poliach podania, nesmú sa chodidlami dotýkať čiar a nesmú sa pohnúť
  dovtedy, kým sa podanie nevykoná
  – raketa musí zasiahnuť košík pod úrovňou pása
  – košík sa pri podaní môže dotknúť pásky na sieti ( nie ako pri tenise)

  Dvojhra
  – ak má podávajúci párny počet bodov (0, 2, 4, …) podáva zprava, ak má
  nepárny počet bodov (1, 3, 5, …) podáva zľava
  ! ! ! – nepočíta sa súčet bodov medzi Vami a súperom

  Štvorhra
  – dvojica, ktorá vo štvorhre získa právo podania, buď na začiatku hry alebo
  v jej priebehu, začína podávať vždy z pravého poľa podania
  – z dvojice, ktorá otvára set podaním, má na začiatku setu právo podania
  len jeden z hráčov. V priebehu setu platí právo podania pre oboch hráčov
  dvojice
  – počas hry má teda dvojia dve podania ( dvojica, ktorá podáva ako prvá na
  začiatku setu má len jedno podanie, potom už tiež dve ! )
  – podanie vracia iba príjamjúci hráč, po vrátení podania môže ktorýkoľvek
  hráč odrážať košík
  – hráč, ktorý začína podávať, musí podávať z pravého poľa podania a
  rovnako tak aj v tomto poli príjmať podanie, ak
  ešte nezískal nepárny počet bodov(pri ich získaní, t.j. 1, 3, …., podáva z ľavej strany),
  pre partnera je vyčlenené opačné pole podania.
  – hráč, ktorý začína príjmom podania, musí prijímať v pravom poli podania a rovnako
  aj z tohto poľa podávať, ak ešte nezískal bod (alebo získal párny počet bodov),
  pre partnera je vyčlenené opačné pole podania
  – ani jeden hráč nesmie podávať ani príjmať mimo svojho poradia, ani nes-
  nesmie príjmať dve za sebou nasledujúce podania
  – dvojica, ktorá vyhrá set, začína podávať v nasledujúcom sete (platí aj pri dvojhre)