POKYNY K REZERVÁCIÁM

– na jednotlivé služby nie je potrebná rezervácia – stačí prísť a ak je voľné, môžete ísť športovať
ak si chcete záväzne zarezervovať miesto (aerobik, squash, badminton,…)prečítajte si nasledujúci postup:

Možnosti rezervovania služieb:

1. cez internet z domu – www.pohodacentrum.skonline rezervácie
2. cez internet z Pohody
3. osobne u personálu (bar)
4. telefonicky

 

Ako sa rezervovať cez internet:

1. musíte mať preukaz s prihlasovacím kódom – o vydanie požiadajte personál
2. pri rezervovaní si dôkladne prečítajte všetky pokyny na obrazovke
3. rezervovať a odhlasovať môžete iba seba a rezervácia je záväzná
4. rezervovať sa môžete 24 hodín denne, max. na 14 dní vopred (pri aerobiku max. na 7 dní vopred)
5. odhlásiť sa musíte najneskôr 8 hod. pred začiatkom služby (pri aerobiku 4 hod. pred začiatkom
hodiny). Ak sa neodhlásite alebo odhlásite neskoro, za Vašu neuskutočnenú rezerváciu musíte pri
najbližšej návšteve uhradiť storno polatok! (úhrada neplatí pre tých, ktorí sa rezervovali na aerobik
ako náhradníci, alebo ak sa hodina necvičí)
6. ak ste rezervovaný na aerobik ako náhradník, priebežne si kontrolujte Vašu pozíciu v rezerváciách
(v prípade že sa niekto odhlási Vaša pozícia sa automaticky posúva)
7. preukaz zákazníka obsahuje Váš čiarový kód. Prosím Vás, vždy ho používajte pri príchode na recepciu

 

Čo ešte môžete vidieť po prihlásení cez internet:

1. pohyby na permanentke
2. Vaše aktuálne rezervácie
3. Vaše neuskutočnené rezervácie (rezervácie ktoré ste neuskutočnili, resp. neodhlásili v časovom limite)

Veríme, že tento systém prispeje ku skvalitneniu našich služieb a dostupnosti jednotlivých služieb pre všetkých záujemcov.