Squashová súťaž družstiev štartujúcich pod hlavičkou ľubovolnej firmy. Družstvá sú min. 3-členné a zloženie družstva je ľubovoľné (muži, ženy, juniori, juniorky,…)

Ročník 2020 / 2021

ELA – jazykovka YTEM  TC EMPIRE  VETERÁNI SILNÝ TEAM

PODMIENKY ÚČASTI:

 • v lige bude 5 družstiev, pričom každé družstvo bude štartovať pod hlavičkou nejakej firmy aspoň jeden hráč družstva musí byť spojený s danou firmou (majiteľ, zamestnanec, atď.)
 • každé družstvo musí odovzdať min. v deň prvého kola súpisku hráčov a zaplatiť štartovné 150,- € (aj v splátkach 75,-€ pred prvým kolom a 75,-€ v polovici ligy)

ZLOŽENIE DRUŽSTVA:

 • družstvo musí mať pred sezónou na súpiske minimálne troch hráčov. Súpisku musí odovzdať min. v deň prvého kola riaditeľovi súťaže: d.kristofik@pohodacentrum.sk. Počet hráčov na súpiske je neobmedzený.
 • dopĺňať hráčov na súpisku je možné kedykoľvek. Minimálne však 24 hodín pred zápasom na ktorý má nastúpiť ho treba zahlásiť riaditeľovi súťaže: d.kristofik@pohodacentrum.sk .
 • prestupy hráčov sú možné iba vo vyhlásených termínoch:
  1. v poslednom týždni pred začiatkom súťaže
  2. v poslednom týždni pred začiatkom odvetnej časti (v polovici súťaže)
 • družstvo môže mať na súpiske pre začiatkom ligy iba dvoch hráčov, ktorí figurujú v rebríčku SSQA (k dátumu odovzdania súpisiek) v prvej stovke rebríčka.
 • zloženie družstva je neobmedzené (muži, ženy), ale každý hráč musí mať k dátumu zápasu na ktorý nastúpi dovŕšených 13 rokov.

HRACÍ SYSTÉM:

Kedy sa hráva liga:
  Firemná squashová liga sa hrá každý druhý piatok od 18.00 do 20.00 hod. na troch kurtoch – podľa priloženého vylosovania. Liga má 15 kôl.
Zápasy:
 • družstvá hrajú zápasy presne podľa rozpisu firemnej ligy
 • na zápas nastupujú za každé družstvo traja hráči a podľa toho na akej pozícii rebríčka hráčov firemnej ligy sa nachádzajú s tým hráčom druhého družstva sa stretnú (takže jednotky družstiev proti sebe, dvojky družstiev proti sebe a nakoniec trojky družstiev proti sebe). Hráč, ktorý je najvyššie v rebríčku nastupuje na pozícii číslo 1, atď. (rebríček bude po každom odohratom piatku zostavovať riaditeľ ligy, do prvého kola nastúpia hráči v poradí z predošlého ročníka)
 • zápasy sa hrajú na dva víťazné sety (sety sa hrajú do 11 bodov, bez strát), podľa platných pravidiel SSQA
Rozhodovanie zápasu:
 • hráči si vzájomný zápas rozhodujú sami, pričom sa riadia platnými pravidlami squashu.
Bodovanie:
 • za každý vyhraný zápas získava družstvo 1 bod (t.j. pri výhre 3:0 získava víťaz 3 body, prehra 0 bodov, pri výhre 2:1 získava víťaz 2 body, prehra 1 bod)
 • za každý vyhraný zápas získava aj jednotlivý hráč body do rebríčka hráčov firemnej ligy: za výhru 2:0 získava víťaz 3 body, prehra 0 bodov, za výhru 2:1 získava víťaz 2 body a prehra 1 bod)
Uverejňovanie výsledkov:
  Pondelky po každom odohratom kole bude na nástenke a na tejto stránke uverejnené:
 • sumár odohratých zápasov
 • aktuálna tabuľka družstiev (v prípade rovnosti bodov rozhodujú o umiestnení družstiev skóre v zápasoch)
 • aktuálny rebríček hráčov firemnej ligy pre nasadzovanie
Vyhlasovanie víťazov:
  • Po poslednom odohratom kole sa odohrá Final Four o končné umiestnenie. Final Four sa odohrá v presne určený deň (v máji 2019), pričom semifinálové dvojice sú presne určené vo vylosovaní.
  Po ukončení Final Four bude spoločné posedenie a odovzdajú sa ceny:
 • VÍŤAZOVI FINÁLOVÉHO KOLA
 • NAJLEPŠIEMU HRÁČOVI – hráč, ktorý bol najvyššie v rebríčku hráčov po základnej časti ligy

ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:

 • kurty na zápasy firemnej ligy
 • loptičky na zápasy firemnej ligy
 • vstup do sauny – po každom odohratom kole majú všetci zúčastnení hráči bezplatný vstup do sauny v čase od 20.00 do 21.30 hod.

riaditeľ súťaže: Dárius Krištofík 0905 / 986 651  sportcentrum.pohoda@stonline.sk

Športový klub POHODA

Tréneri & Cvičitelia

Tréningy v POHODE vedú skúsení, certifikovaní tréneri pre skupiny i jednotlivcov. Viacerí z našich trénerov i cvičiteľov sa môžu pýšiť mnohými, nielen domácimi, úspechmi!

Osobné tréningy

Poskytujeme služby osobných tréningov, vedených skúsenými a certifikovanými trénermi pre skupiny alebo jednotlivcov.

KONTAKT

Sport centrum POHODA
Rybníková ul. 15/B
917 01 Trnava

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok 07:45 - 22:30
Sobota 07:45 - 22:30
Nedeľa 07:45 - 22:30