• SQUASH

  • je moderný dynamický šport, ktorý obvykle hrávajú dvaja hráči so špeciálnou raketou a malou čiernou loptičkou, pričom pri hre využívajú všetky štyri steny kurtu. Squash dnes hrá viac ako 16 mil. ľudí vo viac ako 50-tisícoch kurtoch. Squash poskytuje príjemný zážitok z pohybu aj začiatočníkom.
  CENNÍK SQUASH pásmo A do 16h pásmo B po 16h
  cena za 1 hodinu / kurt 9,40 €  12,40 €
  zapožičanie squashovej rakety / jednorázovo  1,50 €  1,50 €
  zapožičanie squashovej loptičky / jednorázovo  0,70 €  0,70 €
  predĺženie min. o 15 min / +15 min.  + 2,35 €  + 3,10 €
 • SQUASH – pravidlá

  Squash sa hrá na pomerne malom priestore. Preto je najdôležitejším zákonom pri hre squash ohľad na spoluhráča. Iba pri squashi existuje pravidlo, ktoré povoľuje opakovať výmenu loptičky „pravidlo LET“, pokiaľ hrozí nebezpečenstvo, že by sme mohli súpera poraniť loptičkou, alebo raketou.

  POČÍTANIE
  Hra je rozhodnutá po troch vyhraných setoch, to znamená, že hra končí maximálne po piatich setoch. Set trvá obvykle do jedenásť – jediná výnimka: pri stave 10:10 sa set musí hrať skončiť o dve víťazné lopty pre niektorého z hráčov (t.j. 12:10, 13:11, atď.). Hráč, ktorý vyhral podanie si môže vybrať z ktorej strany bude podávať. Musí však potom po každom podaní strany meniť. Pokiaľ súper vyhrá výmenu loptičky, získava ihneď bod a právo podania. Loptičky na squash sú vyrobené z kaučukovej zmesi, sú duté a vážia cca 23 gramov.

  Existujú loptičky: 

  • rýchle (pre začiatočníkov – majú najväčší odraz) – označenie: bez bodky
  • pomalé (pre pokročilých – majú stredný odraz) – označenie: jedna žltá bodka
  • veľmi pomalé (súťažné – majú nízky odraz) – označenie: dve žlté bodky

  Čím je loptička pomalšia (má menší odraz), tým je hra rýchlejšia.

  1. Postavenie a pohyb hráčov
  Keď po prvý krát vstúpite do kurtu, pozrite sa presne na čiary hracieho poľa. Tam kde sa stredová čiara medzi oboma podávacími poľami na podlahe dotýka podávacej čiary je tzv. „T“ – pozícia. Hráč stojaci na tomto mieste, ovláda hru. Všimnite si: nikdy nezostávajte po svojom údere jednoducho stáť. Obsaďte čo možno najskôr pozíciu „T“.
  2. Správne podanie
  Hráč 1 podáva medzi podávaciu a hornú autovú čiaru priamo proti čelnej stene do poľa hráča 2. Loptičku môže hrať priamo, alebo cez bočnú či zadnú stenu. Aspoň jedna noha musí pri podaní stáť v podávacom štvorci (nie na čiare – to je prešľap).
  3. Chybné podanie
  Hráč 1 podáva s jednou nohou v podávacom poli loptičku do poľa hráča 2. Loptička však zasiahla čelnú stenu pod podávacou čiarou. Hráč č.2 získava bod a právo podania.
  3a. Chybné podanie II – podanie hráča 1 sa nedostane do poľa hráča 2. Ak netrafí hráč 1 pri podaní loptičku, zahrá mimo autové čiary, alebo na Tin-Board, hráč 2 získava bod a právo podania.
  4. Neplatná loptička
  Loptička je neplatná, ak dopadne na hornú autovú čiaru, alebo nad ňu. Okrem toho, ak dopadne do Tin-Board dosky (spodná autová čiara a priestor pod ňou na čelnej stene), alebo sa po údere dotkne podlahy skôr ako dopadne na čelnú stenu.
  5. Lopta v hre
  Hráč 2 odohrá naspäť podanie hráča 1. Teraz môže hráč 1 buď nechať loptičku raz dopadnúť na podlahu a odohrať, alebo odohrať priamo zo vzduchu (volej). Každá loptička, ktorá sa dvakrát dotkne podlahy a až potom odohrá, je neplatná.
  6. Výmena loptičky
  Loptičky sa pri výmene nemusia hrať priamo proti čelnej stene. Môžu sa tiež hať (ukazuje hráč 2), cez bočnú, alebo zadnú stenu. Loptička sa však nesmie na ceste k čelnej stene už dotknúť podlahy. Hráč 1 stojaci v pozícii „T“, musí potom loptičku odohrať naspäť, skôr ako sa druhý krát dotkne podlahy.
  7. Štandartná situácia
  Bod je možné dosiahnuť najrôznejšími spôsobmi. Na obrázku je vidieť, ako hráč 1 priamou loptičkou hrá na čelnú stenu. Hráč 2 stál ďaleko od pozície „T“ a nemal už šancu dobehnúť na krátko zahranú loptičku. Potom ako sa loptička dotkla dva krát podlahy, než sa k nej hráč 2 dostal, získava hráč 1 bod.
  8. Zisk bodu
  Hráč 1 stojí pri čelnej stene, hráč 2 stojí vzadu a nevie, či bude hrať dlhú, alebo krátku loptičku, alebo lob. Hráč 1 klame tak, že loptičku zahrá až neskôr a hráča 2 potom prekvapí vysokým lobom do zadného rohu backhandovej strany
  9. Hráč 1 získava bod
  Dva príklady ako hráč 1 môže urobiť bod. Hráč 2 stojí pred hráčom 1 ktorý poslal loptičku ďaleko dozadu a nemá už žiadnu možnosť loptičku dobehnúť skôr ako sa dva krát dotkne podlahy.
  10. Ideálna pozícia
  Mali by sme sa vždy pokúsiť dostať čo najrýchlejšie zase do pozície „T“, pretože odtiaľ sa ovláda výmena loptičiek. Hráč 2 zahrá loptičku späť a zostane stáť v rohu. Hráč 1 zahrá long-line pozdĺž bočnej steny a pokúša sa čo najrýchlejšie zase zaujať pozíciu „T“.
  11. STROKE? Ano!
  Pri rôznych postaveniach je možné vyžadovať „STROKE“. Na obrázku nemá hráč 1 žiadnu šancu odohrať loptičku, pričom by nebol hráč 2 ohrozený. Kedykoľvek by sme mali mať možnosť odohrať loptičku na ktorýkoľvek bod čelnej steny, pričom nesmie hroziť nebezpečie, že zraníte spoluhráča.
  12. LETBALL? Ano
  V tomto prípade má síce hráč 1 možnosť zasiahnúť čelnú stenu kde chce, skúsi sa ale zahrať boast pri ktorom sa loptička dotkne spoluhráča. V prípade nepriameho dosiahnutia čelnej steny je vždy možné uznať iba „LET“.
  13. LETBALL? Nie!
  Squash je hra, ktorej najväčším zákonom je fair – play. Často je možné požadovať „LET“, ten sa často aj poskytuje. V tomto prípade zahráva hráč 2 loptičku naspäť tak zle, že sa loptička dotkne spoluhráča 1. Pretože by sa loptička (ani nepriamo) nedotkla čelnej steny, ale predtým by sa odrazila o podlahu, získava bod hráč 1.
  14. LETBALL? Nie! STROKE? Ano!
  Tu a tam sa môže stať, že spoluhráč 2 vbehne priamo do hranej loptičky, ktorá by inak priamo zasiahla čelnú stenu. V tomto prípade získava bod hráč 1.

  Vzhľadom k trvalej tesnej blízkosti oboch protihráčov v jednom bode kurtu pri pozícii „T“ je problém bránenia v hre najcitlivejším bodom výkladu pravidiel.

  Hráč, ktorý práve odohral loptičku musí svojmu súperovi umožniť:

  1. nerušený priamy prístup k loptičke po dokončení priameho došvihu
  2. korektný výhľad na loptičku v okamžiku jeho odrazu od prednej steny
  3. voľnosť k zasiahnutiu loptičky primeraným úderom
  4. voľnosť k odohraniu loptičky priamo na akúkoľvek časť prednej steny
 • SQUASH – slovníček niektorých pojmov zo squashovej hry, nevysvetlených v texte pravidiel

  • Appeal – protest hráča, ktorý bol obmedzený, alebo mu bolo bránené v hre. Pokiaľ je uznaný, nasleduje výrok rozhodcu „Let“
  • Back spin – spätná rotácia spomaľujúca loptičku po odraze zo zeme
  • Back wall – zadná stena
  • Back wall line – autová čiara zadnej steny
  • Board – lišta
  • Court – kurt, dvorec
  • Down – výrok pomocného rozhodcu, pokiaľ sa loptička dotkne tinu
  • Fault – chyba
  • Fifteen seconds – pätnásť sekúnd
  • Foot fault – chyba nohou
  • Front wall – predná stena
  • Front wall line – autová čiara prednej steny
  • Game – hra
  • Gameball – hlásenie rozhodcu, že nasledujúca výmena môže byť posledná v hre
  • Half line – stredová čiara
  • Half time – upozornenie rohodcu, že uplinula polovica času určeného narozcvičenie hráčov pred zápasom
  • Hand-out – výrok rozhodcu, ktorým právo na podanie prechádza na súpera
  • Interference – bránenie v hre
  • Klinger – ťažko zahrateľná loptička letiaca pozdĺž bočnej steny
  • Let ball – nová loptička
  • Let please – žiadosť hráča o opakovanie výmeny
  • Mrker – pomocný rozhodca
  • Match – zápas
  • Matchball – hlásenie rozhodcu, že nasledujúca výmena môže ukončiť zápas
  • Nick – roh medzi podlahou a stenou, alebo medzi dvoma stenami
  • Not let – výrok rozhodcu o neopakovaní výmeny
  • Not-up – výrok rozhodcu, keď loptčka nebola dobre odohraná
  • Opponent – protihráč
  • Out – loptička mimo hry
  • Player – hráč
  • Rally – jedna výmena
  • Receiver – príjmajúci hráč
  • Referee – hlavný rozhodca
  • Return – vrátená, odohraná loptička
  • Server – podávajúci hráč
  • Service – podanie
  • Service box – pole podania
  • Service line – čiara podanie
  • Set one – o jeden bod
  • Set two – o dva body
  • Short line – krátka čiara
  • Side wall – bočná stena
  • Side wall line – autová čiara bočnej steny
  • Stop – pokyn rozhodcu k zastaveniu hry
  • Striker – hrajúci hráč
  • Stroke – priznanie loptičky hráčovi, ktorému bolo bránené v hre, alebo bol inak obmedzený
  • Stroke to – stroke pre…
  • Time – čas
  • Tin board – doska (najčastejšie plechová) pod dolnou čiarou čelnej steny kurtu
  • Turning – otočka hráča okolo vlastnej osy pri odraze loptičky od zadnej steny