JEDNOTNÁ KREDITNÁ PERMANENTKA – vám môže znížiť cenu vstupu až o 21,5 %

* na všetky služby platí jednotná – kreditná permanentka. Z kreditu na permanentke sa odpisuje cena služby podľa aktuálneho cenníka až do vyčerpania celého kreditu. Kredit na permanentku sa dá zakúpiť v rozsahu 15 – 300 €, čím vyššiu sumu zaplatíte, tým vyšší kredit dostanete.
* žiadna povinná viazanosť, žiadne potrebné členstvo

Príklady:

ZAPLATENÁ SUMA NAVÝŠENIE VÝŠKA KREDITU
15,- € 1,20 € (  8,0 %)  16,20 €
53,- €  6,25 € (11,8 %)  59,25 €
187,- € 35,74 € (19,1 %) 222,74 €
300,- € 64,50 € (21,5 %) 364,50 €

* kredit na permanentke neplatí na konzum, zakúpený tovar a osobné tréningy
* kredit na permanentke má platnosť 1 rok od dátumu posledného dobitia. Platnosť kreditu si môžete predĺžiť opätovným dobitím kreditu minimálne o 15,- €, avšak musíte to urobiť do posledného dňa jeho platnosti

Informácie a rezervácie: 0905/399 955, 033/5340 127

 

ONLINE REZERVÁCIE