JEDNOTNÁ KREDITNÁ PERMANENTKA – vám môže znížiť cenu vstupu až o 22 %

 

* na všetky služby platí jednotná – kreditná permanentka. Z kreditu na permanentke sa odpisuje cena služby podľa aktuálneho cenníka až do vyčerpania celého kreditu. Kredit na permanentku sa dá zakúpiť v rozsahu 15 – 300 €, čím vyššiu sumu zaplatíte, tým vyšší kredit dostanete.

 

* žiadna povinná viazanosť, žiadne potrebné členstvo

Príklady:

ZAPLATENÁ SUMANAVÝŠENIEVÝŠKA KREDITU
15,- €1,20 € (8,0%)16,20
53,- €6,25 € (11,8 %)59,25
187,- €35,74 € (19,1 %)222,74
300,- €64,50 € (21,5 %)364,50